Beschermheer Eduard Tummers

Onze beschermheer Eduard Tummers werd op 1 juli 1927 in Bunde geboren en is op 12 mei 2011 overleden.

Gedurende vijf decennia was Eduard "het gezicht" van Judoclub Bunde. Wij zijn hem dankbaar voor al hetgeen hij voor onze vereniging heeft betekend als judoka, medeoprichter en nestor en zullen hem steeds met eerbied en respect gedenken. Eduard is op 18 mei met militaire eer naar zijn laatste rustplaats gebracht.

Eduard was vanaf het prille begin nauw betrokken bij Judoclub Bunde en was in het bezit van de zwarte band (1e dan) judo. Eduard heeft alle groepen meegetraind. Zijn laatste actieve jaren alleen nog de jongsten.
Vanwege zijn gezondheid moest Eduard het de laatste tijd wat rustiger aan doen. Als beroepsmilitair en oud Indië- & Korea-ganger was dat vroeger wel anders. Eduard sloot zijn militaire carrière af als pelotons-commandant bij de Koninklijke Militaire School in Weert.

Eduard was getrouwd met Jeanne en samen hebben zij twee zonen, drie dochters en vier kleinkinderen.

Als men de geschiedenis van Judoclub Bunde kent, dan is het niet moeilijk om te zien dat Eduard de juiste man op de juiste plaats was. Eerst als lid gevolgd door trainer, bestuurslid, secretaris, voorzitter en sinds 1996 als beschermheer van onze club.
De meerwaarde van “Beschermheer van Judoclub Bunde” heeft verschillende betekenissen. In het algemeen, zoals het woord ook zegt, als de beschermheer van de judoclub in goede en slechte tijden. Voor buitenstaanders werd hij gezien als “het gezicht van”. Voor onze leden was hij een “vaderfiguur”. Voor het bestuur “het wakende oog” en voor de judoleraren “de geestverwant en kameraad”. Het wegvallen van Eduard Tummers wordt binnen alle geledingen van Judoclub Bunde als een groot verlies beschouwd.