Wat is Judo

Jigoro Kano, de stichter en grondlegger van het judo werd geboren op 28 oktober 1860 in Mikage, een Japans dorp dichtbij Kobe. Hij was de derde zoon van de handelaar in scheepvaartmaterialen Jerosaku Kano. Toen hij 11 jaar oud was, verhuisde Jigoro met zijn familie naar de hoofdstad Tokio.
In 1877 begon Kano aan zijn studie aan de Keizerlijke Universiteit te Tokio en op 21-jarige leeftijd behaalde hij zijn graad in de economische en politieke wetenschappen. Kano verloor zijn interesse in politiek en studeerde verder aan de pedagogische faculteit. Daar behaalde hij een onderwijsgraad en promoveerde een jaar later in de filosofie. Hij werd eerst lector en later hoogleraar. Daarna werd hij onderdirecteur van de school van adel.
Om zijn lichaam te sterken beoefende hij verschillende sporten zoals roeien, gymnastiek en honkbal. Deze sporten uit de Westerse cultuur genoten toen veelbelangstelling van studenten en professoren.
Kano werd als kind vaak geplaagd en leerde jiujitsu om zich te kunnen verdedigen. Uit onvrede met de ruwe en gevaarlijke technieken die bij jiujitsu werden toegepast selecteerde Kano een aantal technieken die de tegenstander konden uitschakelen, zonder hem daarbij ernstig te verwonden. Dit werd de basis van judo. In 1882 opende Kano op 22-jarige leeftijd de eerste judoschool: de Kodokan. Hij startte in de Eishoji tempel met negen leerlingen en 12 tatami's (rijststromatten van 1.88 m op 0.94 m en 6 cm dikte). Behalve een training van het lichaam was voor Kano ook de training van de geest en het continue streven naar het verbeteren van de persoonlijkheid een primair doel. Met opzet had meester Kano jutsu niet gebruikt maar veranderd in do, zo onderwees hij geen jujustu maar wel judo (ju is het principe, jutsu is de kunst en do is de weg). Kodokan kwam erbij omdat de naam judo reeds door een andere jutsu-school (shikishin ryu) was gebruikt. Na een moeilijke start en minachting van andere jutsu-scholen brak het kodokan-judo door in 1886. Dat jaar hield de hoofdstedelijke politie van Tokio een toernooi waaraan 15 judoka's van meester Kano deelnamen en 15 jutsuka's van meester Totsuka. Het werd een 13-0 overwinning voor het kodokan.
De suprematie van het kodokan was bewezen en de sport verspreidde zich over Japan en later over de hele wereld. In 1887 kwam de technische zijde van het judo tot zijn voltooiing, terwijl de spirituele fase zijn vervolmaking kreeg in 1922 met twee spreuken: seiryoku zen'yo (maximum resultaat) en jita kyoei (onderlinge weldaad).
In 1909 werd Kano lid van het Internationaal Olympisch Comité. Als IOC-lid geloofde Kano in sport als middel om landen tezamen te brengen. Hij ijverde er voor om de Olympische Spelen in 1940 te Tokio te laten plaatsvinden.
Kano overleed op 4 mei 1938 op 77-jarige leeftijd aan boord van het stoomschip "Hikawa Maru", op de terugreis van een rondreis door Europa.
Na zijn overlijden kreeg hij alsnog de hoogste graad, de 11e dan, een brede witte band. Deze graad is volgens de traditie exclusief voorbehouden aan de stichter van het judo.