Aanmelding / opzegging lidmaatschap
Vooraf mag men 2 gratis proeflessen nemen.
Aanmelding van lidmaatschap is per 1e of 15e van de maand en dient schriftelijk te gebeuren.
Formulieren zijn verkrijgbaar in de gymzaal en op de website.
Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig €5,00 per persoon. Hierbij ontvangt u tevens ons clubembleem.

Opzegging dient ook schriftelijk te gebeuren. Ook deze formulieren zijn verkrijgbaar in de gymzaal en op de website. Er is een opzegtermijn van één maand. Zonder schriftelijke opzegging loopt de contributie door!

Contributie
Leden t/m 12 jaar betalen €144,- per jaar (€12,- per maand).
Leden vanaf 13 jaar betalen €168,- per jaar (€14,- per maand).
Men dient vooraf te betalen.

Maandelijkse betaling is alleen mogelijk via automatische overschrijving, U dient zelf uw bank hiertoe opdracht te geven. Bij betaling van de contributie ineens voor het gehele jaar wordt bij opzegging het resterend bedrag gerestitueerd (opzegging moet schriftelijk gebeuren).

De contributie dient overgemaakt te worden naar
Regiobank Bunde NL26 RBRB 0660685965 t.n.v. Judoclub Bunde.