COVID-19 Maatregelen

Ten gevolgen van de Corona-maatregelen is er tijdelijk geen judo. Ook is er op dit moment voor gekozen om voor judoka's jonger dan 18 jaar vanwege de kou geen buitenlessen te verzorgen zoals afgelopen zomer wel gedaan is.

Les informatie

Bij Judoclub Bunde wordt op verschillende niveaus in verschillende groepen volgens het Kodokan principe les gegeven. Hierbij vinden wij het ontzettend belangrijk dat de persoon in een veilige sfeer zichzelf kan zijn, kan groeien in de groep waarin hij leert met leeftijdgenoten om te gaan en leert judoën om op deze manier zijn weg te vinden in het lange traject naar zelfverwezenlijking.

Lestijden

Dinsdag en donderdag

De leeftijdsgrenzen zijn niet strikt. De overgang naar een volgende groep wordt bepaald door onze judoleraren.

Zaterdag

Daarnaast wordt door Ron Smeets en Mark Limbourg op zaterdag wedstrijd training gegeven voor de leden die actief zijn op wedstrijdgebied. De trainingstijden van deze training zijn over het algemeen van 18:00 uur tot 19:30 uur. Voor de wedstrijdtraining wordt ook krachttraining verzorgd.

Locatie

Lindenlaan 69
6241 BB, Bunde

Contributie

Leden t/m 12 jaar betalen €144,- per jaar (€12,- per maand).
Leden vanaf 13 jaar betalen €168,- per jaar (€14,- per maand).

Maandelijkse betaling is alleen mogelijk via automatische overschrijving. U dient zelf uw bank hiertoe opdracht te geven. Bij betaling van de contributie ineens voor het gehele jaar wordt bij opzegging het resterend bedrag gerestitueerd (opzegging moet schriftelijk gebeuren).

De contributie dient overgemaakt te worden naar Regiobank Bunde NL26 RBRB 0660685965 t.n.v. Judoclub Bunde.

Aanmelding / opzegging lidmaatschap

Vooraf mag men 2 weken gratis proeflessen nemen. Aanmelding van lidmaatschap is per 1e of 15e van de maand en dient schriftelijk te gebeuren. Formulieren zijn verkrijgbaar in de gymzaal en op de website. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig €5,00 per persoon. Hierbij ontvangt u tevens ons clubembleem.

Aanmeldingsformulier

Opzegging dient ook schriftelijk te gebeuren. Ook deze formulieren zijn verkrijgbaar in de gymzaal en op de website. Er is een opzegtermijn van één maand. Zonder schriftelijke opzegging loopt de contributie door!

Opzegformulier

Privacy

Bij Judoclub Bunde nemen we uw privacy serieus. Onderstaand is onze privacyverklaring te lezen.

Privacyverklaring